OSOBNÍ ÚDAJE

Ochranu osobních údajů upravuje zejména zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění.

Osobním údajem je dle tohto zákona jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

Základním kritériem pro posouzení, zda se jedná o osobní údaj či nikoliv, je okolnost zjištění identity subjektu údajů (určenost nebo určitelnost). Vychází se ze skutečnosti, zda správce může vytvořit přímou vazbu mezi údajem a fyzickou osobou.

 

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJE TENTO E-SHOP

Při obchodním styku se obě strany dozvědí řadu údajů. Naším zákazníkem je pouze fyzická osoba, údaje zde shromažďované mají tedy charatkter osobních údajů. Jsou to jméno, příjmení, adresa bydliště, telefon, mailová adresa a při platbě převodem na účet také číslo účtu, ze které platba přijde.

 

PROHLÁŠENÍ

Provozovatel tohoto e-shopu prohlašuje, že výše uvedené údaje slouží výlučně pro potřeby tohoto e-shopu. Nepoužíváme je ani pro vlastní marketingové aktivity, ani je neposkytujeme žádným dalším osobám, ať již fyzickým nebo právnickým.

Osobní údaje užíváme výlučně pro obchodní záležitosti, tj. evidence objednávek, dodání služby, vystavení dokladu o proběhlé platbě a reklamaci.

Souhlas s užitím osobních údajů je na těchto stránkách uveden v režimu REGISTRACE UŽIVATELE před provedením vlastní registrace.

Každý registrovaný zákazník má právo kdykoliv souhlas se zpracováním svých osobních údajů odvolat a žádat odstranění svých osobních údajů z databáze. Na základě e-mailem poslané žádosti z registriované e-mailové adresy okamžitě vyhovíme.

MetalGate, z.s. je registrován v registru zpracování osobních údajů vedeného Úřadem pro ochranu osobních údajů pod číslem 00061577.