OBCHODNÍ PODMÍNKY

spolku MetalGate, z.s., se sídlem Broncova 1055, 25230 Řevnice, IČ 227 11 074, který je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod značkou L 24811.  

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) spolku MetalGate (viz výše, dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“ nebo "zákazník") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.metalgate-eshop.cz  (dále jen „webová stránka“).

 2. Kontaktovat prodávajícího znamená kontaktovat oprávněnou osobu telefonicky na její konkrétní telefonní číslo či e‐mail, je‐li známo, nebo na obecný telefon či e‐mail, uvedený v sekci Kontakty na webové stránce.

 3. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodejcem. Kupující nákupem vstupenek současně stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že bere výslovně na vědomí, že tyto obchodní podmínky jsou součástí smluvního ujednání mezi ním a prodejcem.

 4. Předmětem smluvního ujednání (kupní smlouvy) je:
  • závazek prodávajícího dodat kupujícímu objednané zboží (věci movité povahy, jako jsou CD, DVD, kazety, knihy a pod., dále tištěné vstupenky a věci digitální povahy, což jsou např. elektronické vstupenky), a to v množství dle objednávky kupujícího
  • a závazek kupujícího uhradit kupní cenu za objednané věci.

 5. Možnost odstoupit od výše uvedené smlouvy je uveden v reklamačních podmínkách v kapitolách VIII a XII.

 6. Pro prodej vstupenek na jakékoliv kulturní, společenské, sportovní či jiné akce (dále jen „Akce“) prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na této webové stránce platí samostatné reklamační podmínky, uvedené níže.


II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Nabídka zboží v rámci internetového obchodu MetalGate e-shop je prezentací nabízeného a prodávaného zboží a sama o sobě není návrhem na uzavření kupní smlouvy.

 2. Veškeré objednávky, podané prostřednictvím internetového obchodu MetalGate e-shop, jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

 3. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku uhrazení objednávky prodávajícím. Smluvní vztah vzniká mezi zákazníkem (kupujícím) a provozovatelem těchto stránek (prodávajícím). Zákonné údaje o provozovateli jsou uvedeny v záhlaví těchto podmínek. Subjekt provozovatele těchto stránek je od okamžiku přijetí objednávky jediným a výlučným subjektem zodpovědným za prodej a dodání zboží zákazníkovi.

 4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři. Nabízený produkt, jeho cena a odhadovaná skladová dostupnost je v platnosti do doby potvrzení objednávky.

 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny.

 6. Vyplněním závazné elektronické objednávky (viz 2.1.3.) kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Prodávající je registrován v registru zpracování osobních údajů vedeného Úřadem pro ochranu osobních údajů pod číslem 00061577. Podrobněji v sekci Ochrana osobních dat na této webové stránce.


III. Ceny

 1. Veškeré ceny, uvedné na této webové stránce, jsou ceny konečné a v cenách není uváděno DPH. Prodávající není plátcem DPH.

 2. Ceny jsou uvedeny u každého zboží za jeden kus.


IV. Dodací, platební a dopravní podmínky

 1. Objednané zboží je možné dodat více způsoby. Zboží je možné:
  • odebrat osobně v provozovně prodávajícího (U Nikolajky 11, Praha 5) po předchozí domluvě
  • dodat pomocí České pošty na dobírku (do 340g hmotnosti zboží) nebo doporučeně (cena se stanovuje dle hmotnosti, max. do 2 kg)
  • dodat jako obchodní balík (nad 2 kg hmotnosti zboží, max. 5 kg)
  • zaslat jako download (elektronické vstupenky)

 2. Pokud je objednané zboží na skladě, je objednávka zpracována do 24 hodin a poté je zákazník informován o jejím dodání. Po odeslání informace je předáno zboží dopravci.

 3. Platbu za objednané zboží je možné provést:
  • v hotovosti
  • poštovní dobírkou
  • bankovním převodem
  • bankovní kartou
  • přes platební bránu GoPay

 4. Dobírku hradí kupující externímu dopravci zboží (České poště) v okamžiku jeho převzetí od dopravce.

 5. V případě platby bankovním převodem zašle prodávající zákazníkovi veškeré nutné informace pro provedení převodu na email uvedený zákazníkem v objednávce. Po přijetí částky za zboží na účet prodávajícího je zboží předáno dopravci (Česká pošta) nejpozději následující pracovní den k doručení.

 6. Při platbě kartou nebo přes platební bránu je zboží předáno dopravci (České poště) nejpozději následující pracovní den po uskutečnění platební transakce.

 7. Dopravní lhůta České pošty v rámci ČR je v pracovní dny do druhého dne od podání, v případě nepřítomnosti zákazníka na uvedené adrese v den dodání je možno zboží vyzvednout do sedmi dnů na poště, příslušné k uvedené adrese.

 8. Zboží zůstává až do jeho úplného zaplacení majetkem prodávajícího.


V. Souhlas kupujícího

 • Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad souhlasí:
  • s ustanoveními těchto obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky
  • s platnou cenou objednaného zboží v den odeslání objednávky, včetně přepravného


Reklamační podmínky pro CD, DVD, LP, kazety a knihy

VI. Kontakty pro reklamaci:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 602526025

VII. Reklamace

 1. Zjistí-li kupující, že dodané zboží má závadu nebo je po dodání poškozené, je nutné jej zaslat k reklamaci zpět. Reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem, platným v danou dobu v ČR.

 2. Kupující je povinen reklamované zboží zaslat nebo osobně dopravit na adresu: MetalGate z.s., U Nikolajky 11, 150 00 Praha 5. Osobní vyřízení reklamací se provádí v pracovní dny v době od 9:00 do 17:00.

 3. Pokud kupující zašle reklamované zboží na výše uvedenou adresu, učiní tak prostřednictvím České pošty či jiné doručovací společnosti, a to běžným obchodním balíkem nebo pomocí kterékoliv zásilkové služby (PPL, DPD a pod.). Pokud bude reklamace zaslána dobírkou nebude tato zásilka prodávajícím přijata. Prodávající doporučuje zboží pojistit a dobře zabalit, neboť za případné poškození či ztrátu při přepravě, nenese prodávající žádnou odpovědnost a zboží by tak nemuselo být vůbec přijato prodávajícím do reklamace.

 4. Možnost provést reklamaci dodaného zboží se vztahuje pouze na zboží, které bylo zakoupeno u provozovatele této webové stránky, tedy prodávajícího.

 5. Kupující má povinnost při dodání objednaného zboží dopravcem zkontrolovat fyzický stav zásilky a obdrženého zboží. Jakékoli nesoulady či poškození musí ihned na místě komunikovat s dopravcem a zapsat zjištěné skutečnosti do přepravního listu (u České pošty sepsat reklamační protokol). V případě větších poškození kupující nepřevezme zásilku od dopravce vůbec a telefonicky či emailem skutečnost. Pokud kupující podepíše dopravci bezchybné dodání zásilky a není žádný problém zapsán, tak pozdější reklamace nebude uznána, protože se má za to, že zboží bylo dodáno v pořádku a k fyzickému poškození došlo až po řádném předání zásilky.

 6. Pro uplatnění reklamace je třeba doložit doklad o nákupu zboží, popis reklamované závady a pokud možno nepoškozený původní obal (pokud není tento předmětem reklamace).

 7. Po posouzení oprávněnosti reklamace na straně prodávajícího bude kupujícímu zasláno vyjádření a v případě, že bude reklamace oprávněná, zašle prodávající zpět buď zboží nové, nebo vrátí kupujícímu peníze.

VIII. Vrácení zboží (CD, DVD, LP, kazety a knihy)

 1. Kupující má právo podle platných zákonných ustanovení občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele, právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu do 14 dnů od převzetí zboží a zboží vrátit.

 2. Pokud se kupující rozhodne zboží vrátit, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, nejlépe v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum doručení zpět prodávajícímu). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem kupujícímu vrátí zpět částku odpovídající kupní ceně předem dohodnutým způsobem, nejpozději ve lhůtě 30-ti kalendářních dnů.

 3. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek porušil-li jejich originální obal a v případě, že není ve smyslu platné legislativy považován za spotřebitele, ale nakoupil předmětné zboží za účelem podnikání na IČO.

Reklamační podmínky pro vstupenky

IX. Kontakty pro reklamaci:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 602526025

Důležité upozornění:

Při uzavření kupní smlouvy na nákup vstupenek, v souladu s ustanovením § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nemá kupující právo od smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím odstoupit podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku (odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů), a to vzhledem k tomu, že se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění je podnikatelem, tedy v tomto případě pořadatelem Akce, poskytováno v určeném termínu.

X. Reklamace tištěné vstupenky

 1. Zjistí-li kupující, že dodaná vstupenka je po dodání poškozená, je nutné neprodleně kontaktovat prodávajícího. Kontakt kupující provede telefonicky nebo e-mailem a podá zprávu o poškození věci.

 2. Kupující je dále povinen
  • zhotovit fotodokumentaci poškozené vstupenky a tu zaslat mailem na kontaktní adresu (viz výše), nebo
  • reklamovanou vstupenku zaslat nebo osobně dopravit na adresu: MetalGate z.s., U Nikolajky 11, 150 00 Praha 5. Osobní vyřízení reklamací se provádí v pracovní dny v době od 9:00 do 17:00.

 3. Prodávající vystaví duplikát vstupenky a zašle jej kupujícícmu na v objednávce nebo v reklamačním e-mailu uvedený kontakt. Původní vstupenka tím pozbývá platnosti a platný je duplikát.

 4. Pokud hrozí nebezpečí z prodlení (lhůta k odeslání reklamované vstupenky je kratší než 48 hodin), vymění prodávající poškozenou vstupenku za duplikát přímo na místě konání Akce.

XI. Reklamace elektronické vstupenky

 1. Kupující nemá nárok na výměnu vstupenky. V případě poškození, zničení, ztráty, odcizení či jiného znehodnocení vstupenky nebude vstupenka nahrazována novou a kupujícímu nebude poskytnuta náhrada.

 2. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za to, že nebude kupujícímu doručena vstupenka z důvodů spočívajících na straně kupujícího, zejména pak z důvodů, že nebude možné vstupenku kupujícímu doručit na kupujícím zadaný e‐mail (např. přeplněná schránka, spam filtr atp.).

 3. V případě, že kupující neobdržel vstupenku nejpozději do 24 hodin po plném uhrazení vstupného, tj. připsání plné prodejní ceny vstupenky na účet prodávajícího, je povinen neprodleně, nejpozději však do 48 hodin ode dne uplynutí výše uvedené lhůty k doručení vstupenky, kontaktovat prodejce a oznámit mu, že neobdržel uhrazenou vstupenku. Pro tyto účely je kupující povinen sdělit prodejci jméno a e‐mail, které uvedl jako kontaktní, resp. identifikační údaje při nákupu vstupenky. V případě, že prodejce zjistí, že vstupenka skutečně nebyla kupujícímu doručena a nepůjde o případ uvedený v předchozím odstavci tohoto řádu a zároveň kupující oznámil prodejci, že mu vstupenka nebyla doručena ve výše uvedené lhůtě a výše uvedeným způsobem, bude dále postupováno způsobem uvedeným níže:
  • Prodávající se zavazuje nejpozději do 24 hodin, nejdéle však 1 hodinu před konáním Akce, zaslat kupujícímu znovu vstupenku na kupujícím zadaný e‐mail,
  • V případě, že již došlo ke konání Akce, zavazuje se prodávající vrátit kupujícímu uhrazené vstupné, a to nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace kupujícím.

XII. Vrácení vstupného (platí pro tištěné i elektronické vstupenky)

 1. Kupující má nárok na vrácení vstupného za vstupenku pouze v níže uvedených případech a za níže uvedených podmínek.

 2. V případě, že ze strany prodávajícího jako pořadatele dojde k úplnému zrušení Akce, bude kupující, který prodávajícímu poskytl svůj kontakt (e‐mail, telefon, poštovní adresa, fax apod.), prostřednictvím tohoto kontaktu vyrozuměn o tom, že Akce je zrušena. Prodávající neodpovídá kupujícímu za to, že jej nebude možno prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout anebo pokud kupující obdrží včas odeslané vyrozumění o zrušení Akce se zpožděním.

 3. Dojde‐li ze strany prodávajícího jako pořadatele k úplnému zrušení Akce, bude prodávající vracet níže popsaným způsobem vstupné v plném rozsahu.

 4. Budou-li splněny podmínky pro vrácení vstupného dle výše uvedeného odstavce odstavce 3, bude vstupné kupujícímu vráceno:
  • v případě platby bankovním převodem na bankovní účet, z něhož bylo vstupné zasláno
  • v případě platby kartou, prostřednictvím platební karty, kterou byla provedena úhrada vstupného
  • v případě platby v hotovosti vrácením hotovosti v prodejním místě, kde byla transakce uskutečněna
  • v případě platby přes platební bránu refundací na účet kupujícího

 5. K vrácení plné ceny vstupného uhrazeného kupujícím dojde nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo ke zrušení Akce.